Adı:Emine Gümüşsoy
Doğum Tarihi:1975
Doğum Yeri:Eskişehir
Unvanı:Doç.Dr.
Anabilim Dalı:Yakınçağ Tarihi
Web Adresi:
Tel:2393750 / 2710
E-mail:egumussoy@ogu.edu.tr
Oda No:F-4-204


ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Emine Gümüssoy 28.07.1975 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 1992 – 1996 yıllarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. 1996’da Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda başladığı yüksek lisansını Yrd. Doç. Dr. Turgut Subaşı yönetiminde hazırladığı “Tanzimattan Sonra Kurulan İlmi Cemiyetler” konulu tezi ile 1998 yılında tamamladı. 2000 – 2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimi alan Emine Gümüşsoy Prof. Dr. Hale Şıvgın danışmanlığında hazırladığı “Keçecizade Mehmed Fuad Paşa (1815-1869)” adlı tezi ile doktor unvanı aldı. 1997 – 2002 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmış, ardından Yüksek Öğretim Kurulu’nun 35. maddesi uyarınca doktora eğitimi için Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi olarak görevlendirmiştir. 2007 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü’ndeki görevine geri dönen Emine Gümüşsoy, 19 Kasım 2008 tarihinde aynı bölümde Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçentliğe atanmıştır. Nisan 2016'da doçentliğe hak kazanan Doç. Dr. Emine Gümüşsoy halen öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.